PN
Vòng tay titan Pentactive Neo Black Matte
Kháng khuẩn.
Chống Virus.
Tăng cường sức đề kháng.
PN
Vòng tay titan Pentactive Neo Silver Lock
Kháng khuẩn.
Chống Virus.
Tăng cường sức đề kháng.
PN
Vòng tay titan Pentactive Neo Gold Lock
Kháng khuẩn.
Chống Virus.
Tăng cường sức đề kháng.
PN
Vòng tay titan Pentactive Neo Black Lock
Kháng khuẩn.
Chống Virus.
Tăng cường sức đề kháng.

Thực phẩm chức năng tăng cường hệ miễn dịch