Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 49c Tú Xương, Phường 7, Quân 3
Số điện thoại: +84 283 636-14-14
Giờ mở cửa: thứ hai đến thứ bẩy từ 09:00 đến 18:00